Napisz Dojazd
HACCP

HACCP

HACCP

Co znaczy skrót HACCP?

Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazard Analysis and Critical Control Points), które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności. System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

Nasza oferta w zakresie HACCP dotyczy:

 • wprowadzenia Systemu HACCP;
 • opracowania Księgi HACCP;
 • opracowania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) – Instrukcja;
 • opracowania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) – Instrukcja.
   

Opracowanie Księgi HACCP obejmuje:

 • analizę zagrożeń-zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom;
 • ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń;
 • ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych);
 • ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli;
 • ustalenie działań korygujących, jeśli krytyczny punkt kontroli nie spełnia ustalonych wymagań;
 • ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny i zgodny z planem;
 • opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.