Napisz Dojazd
Szkolenia PPOŻ

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia PPOŻ

Właściciele obiektu, budynku lub terenu na równi z zarządcą lub użytkownikiem odpowiadają za naruszenie przepisów przeciwpożarowych wynikających z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, powinni zapoznać z nią również swoich pracowników.
Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oferujemy:
 
  • wsparcie w przygotowaniu oraz wdrożeniu planów ochrony budynków i zakładów pracy;
 
  • szkolenia PPOŻ dla pracowników i użytkowników budynków; - przygotowanie obiektów w wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe;
 
  • audyty stanu systemów przeciwpożarowych - sporządzanie okresowych analiz stanu zabezpieczeń PPOŻ;
 
  • przygotowanie planów ewakuacyjnych i instrukcji stanowiskowych w przypadku pożaru;
 
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów PPOŻ;
 
  • udział w dochodzeniach powypadkowych;
 
  • reprezentowanie klienta przed organami kontroli;
 
  • ćwiczenia z ewakuacji;
 
  • konserwację i legalizację podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkolenie

Za pośrednictwem profesjonalnego szkoleniowca organizujemy dla firm szkolenia przeciwpożarowe. Omawiamy i ćwiczymy w praktyce ewakuację, przepisy PPOŻ oraz zasady korzystania ze sprzętu gaśniczego. 
Realizujemy również przeglądy, serwisowanie i legalizację sprzętu gaśniczego.
 

Audyt

Na życzenie klienta realizujemy audyty BHP z realizacji obowiązków szkoleniowych i procedur związanych z BHP i wynikających z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Opracowujemy audyty stanu systemów przeciwpożarowych i sporządzamy okresowe analizy stanu zabezpieczeń PPOŻ. Wynikiem każdego audytu jest raport, który zawiera potencjalne uchybienia. W ramach uzgodnionych działań pomagamy uzupełniać wykryte niedociągnięcia i usprawniamy procedury w tym zakresie.
Potrzebujesz konsultacji – zadzwoń chętnie pomożemy