Napisz Dojazd
Wypadki

Wypadki

Wypadki

Nasze mocne strony to tysiące godzin spędzonych na realizacji protokołów powypadkowych. Mamy do czynienia z wieloma wypadkami (również śmiertelnymi), dlatego mamy wypracowane wzorce, które pozwalają nam szybko reagować. Nasi pracownicy wiedzą jak łączyć zdobyte doświadczenie i zaangażowanie z empatią.
W zakresie wypadków zajmujemy się m.in.:
 • ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;
 • ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do/z pracy; 
 • udokumentowaniem wyjaśnień od poszkodowanego oraz świadków wypadku; 
 • określeniem przyczyn wypadku;
 • ustaleniem klasyfikacji prawnej wypadku;
 • sporządzeniem protokołu powypadkowego oraz innych wymaganych dokumentów m.in. wypełnieniem karty wypadku, statystycznej karty wypadku przy pracy Z-KW, opracowaniem statystycznej karty wypadku do GUS, wniosku do ZUS-u; 
 • przygotowaniem wniosków o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy np. wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS;
 • bierzemy udział w zespole wypadkowym, ustalamy okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy (wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, oraz wypadku w drodze do lub z pracy).

HACCP

Co znaczy skrót HACCP? Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazard Analysis and Critical Control Points), które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności. System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

Nasza oferta w zakresie HACCP dotyczy:
 • wprowadzenia Systemu HACCP;
 • opracowania Księgi HACCP;
 • opracowania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) – Instrukcja;
 • opracowania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) – Instrukcja.

Opracowanie Księgi HACCP obejmuje:
 • analizę zagrożeń-zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom;
 • ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń;
 • ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych);
 • ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli;
 • ustalenie działań korygujących, jeśli krytyczny punkt kontroli nie spełnia ustalonych wymagań;
 • ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny i zgodny z planem;
 • opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.